Nintendo Switch
Paldean Wooper

Paldean Wooper

  • CategoryPoison Fish Pokémon​
  • TypePoison/Ground​
  • Height0,4 m
  • Weight11 kg
  • AbilityPoison Point / Water Absorb

Ze wonen aan land en bedekken hun lichaam met een giftig vlies

In een ver verleden woonde Wooper onder water in de regio Paldea. Toen ze een strijd om territorium verloren, vonden ze blijkbaar een nieuw woongebied in moerasland. Om te voorkomen dat ze uitdroogden, begonnen ze hun lichaam te bedekken met een giftig vlies.

Er komt krachtige giftige vloeistof uit hun forse kieuwen

Omdat deze Wooper al zo lang aan land leven, zijn hun kieuwen hard geworden. Hun lichaam is zwaar en ze bewegen langzaam, maar ze beschermen zich door krachtige giftige vloeistof uit hun kieuwen te spuwen. Je kunt vergiftigde Pokémon aantreffen in de gebieden waar deze Wooper wonen.