Nintendo Switch
Klawf

Klawf

Een Pokémon met krachtige klauwen.

  • CategoryAmbush Pokémon
  • TypeRock
  • Height1,3 m
  • Weight79,0 kg
  • AbilityAnger Shell / Shell Armor

Draaiende ogen zonder blinde vlekken

Klawf kan zijn uitpuilende oogbollen draaien, zodat hij zonder blinde vlekken alles om zich heen kan zien. Hij hangt ondersteboven aan rotswanden om zijn prooi van bovenaf in een hinderlaag te lokken. Op den duur wordt hij echter duizelig omdat het bloed naar zijn hoofd zakt. Dit betekent dat hij niet al te lang ondersteboven kan blijven hangen.

Klauwen die zowel krachtig als behendig zijn

Klawf kan met zijn klauwen dingen stevig vasthouden en laat zijn prooi geen enkele keer meer los. Hij gebruikt zijn ene klauw om zijn tegenstander in bedwang te houden en met de andere klauw doorbreekt hij de bescherming en slaat erop los waar het pijn doet. Zelfs als Klawf een klauw in de strijd verliest, groeit deze na een tijdje weer aan. In sommige delen van de regio Paldea worden de klauwen van Klawf gezien als een waardevol ingrediënt bij het koken.

Ability: Anger Shell

Klawfs Ability Anger Shell verschijnt voor het eerst in de Pokémon-serie.

Als het HP van Klawf met de helft of meer vermindert, wordt de Pokémon boos. Hierdoor worden zijn Defense- en Special Defense-statistieken verlaagd, maar schieten zijn Attack-, Special Attack- en Speed-statistieken omhoog.